Làm sao thu hút nhà tuyển dụng bằng một CV thật ấn tượng, một vài mẹo cực hiệu quả cho bạn đây


Sự cạnh tranh trong vấn đề tìm việc làm ngày càng trở nên khắc nghiệt. Mọi người vẫn thường nói, nếu bạn có cơ hội bước vào vòng phỏng vấn thì bạn đã có hơn 90% cơ hội được nhận rồi, phần trăm còn lại là tùy thuộc vào sự thể hiện bản thân của […]