Những tuyên bố cá nhân có là một sự lãng phí không gian trong CV của những người mới tốt nghiệp không?


Tìm hiểu lý do tại sao bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa vào một sự tuyên bố cá nhân khi viết CV của bạn, và nếu bạn vẫn cảm thấy bạn cần, hãy sử dụng lời khuyên của chúng tôi để làm cho nó đáng giá. Bao gồm một tuyên bố cá […]


7 lời khuyên của chuyên gia để có được một đơn xin việc tốt nhất


Đơn xin việc đóng vai trò quan trọng khi bạn ứng tuyển cho một công việc, đặc biệt nếu không có một người thuê bạn hoặc một sự giới thiệu trực tiếp đến người quản lý việc tuyển dụng. Một đơn xin việc thuyết phục có thể là điều thu hút sự chú ý của […]